Zpracování osobních údajů

Podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) udělujete odesláním formuláře souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem/pro účely zasílání novinek.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR je možné kdykoliv odvolat (čl. 7 GDPR). Dále máte právo požádat o: přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR) nebo výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR). Máte též právo vznést námitku proti jejich zpracování (čl. 21 GDPR). Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20 GDPR), právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na  automatizovaném zpracování, včetně profilování (čl. 22 GDPR) a právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů (čl. 34 GDPR). Tato práva můžete uplatňovat prostřednictvím elektronické adresy urad@obec-kouty.cz.

Proti zpracování osobních údajů je možné podat stížnost u dozorového správního úřadu (čl. 77 GDPR), kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
[email-posts-subscribers namefield="YES" desc="PRO ODBĚR NOVINEK VYPLŇTE:" group="Public"]