Panenky z Kout, z. s.

Sídlo Spolku je na adrese: Kouty 50, 290 01 Poděbrady
Spolek je zájmovou, společenskou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací.
Spolek je samostatnou právnickou osobou s identifikačním číslem 073 22 968.
Účelem spolku je spojovat lidi se stejným zájmem pracovat nejen na svém rozvoji,
ale i na rozvoji obce Kouty.
22 členů spolku bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

  • rozvíjení občanského a komunitního života v obci Kouty
  • utužování pospolitosti občanů v obci Kouty,
  • aktivní zajišťování společenských, kulturních a komunitních akcí v obci,
    zejména pro děti a mládež,
  • ochranu přírody a krajiny na území obce,
  • podpora programů pro zájmovou činnost občanů Kout v každém věku.

Případní zájemci o členství se mohou přihlásit na tel.: 602 475 551
[email-posts-subscribers namefield="YES" desc="PRO ODBĚR NOVINEK VYPLŇTE:" group="Public"]