Koutečtí rybáři, z. s.

Sídlo Spolku je na adrese: Kouty 50, 290 01 Poděbrady
Spolek je zájmovou, společenskou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací.
Spolek je samostatnou právnickou osobou s identifikačním číslem 074 43 374.
Účelem spolku je péče o „Rybníček na Vršálích“, jeho udržování a rozvoj, rekultivace,
vybudování multifunkční budovy „Rybárny“ jako zázemí pro rybáře a milovníky přírody z
obce Kouty.
14 členů spolku bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením hlavních činností v těchto oblastech:

  • provozování sportovního rybolovu,
  • pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
  • pořádání akcí pro děti a mládež.

Případní zájemci o členství se mohou přihlásit na tel.:+420 776 887 025
[email-posts-subscribers namefield="YES" desc="PRO ODBĚR NOVINEK VYPLŇTE:" group="Public"]