Výbory obce

Finanční výbor – Tomáš Maličký (předseda)
                – Mgr. Marie Nováková-Kovářová (člen)
                – Michal Hažmuka (člen)

Kontrolní výbor – Michal Hažmuka (předseda)
                 – Marie Nováková-Kovářová (člen)
                 – Tomáš Maličký (člen)

Kulturní výbor – Mgr. Marie Nováková-Kovářová (předseda)