Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví
strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a
2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Kouty, Obecní úřad Kouty

2.Důvod a způsob založení

Obec Kouty je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Samospráva:

Zastupitelstvo – 5 členů

Státní správa:

Martin Pelichovský – starosta

Ing. Helena Rybářová – místostarosta

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Kouty, Obecní úřad Kouty

Kouty 50

290 01

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Kouty

Kouty 50

290 01

4.3. Úřední hodiny

Pondělí a středa:
9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hodin
Každá první sobota v měsíci od 8:00 do 11:00 pouze starosta

4.4. Provozní doba podatelny

Pondělí a středa:
9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hodin

4.5. Telefonní čísla

Telefon: 325 652 049 úřad
          724 655 662 starosta

4.6. Adresa internetové stránky

oficiální: www.obec-kouty.cz

4.7. Adresa e-podatelny

e-podatelna: urad@obec-kouty.cz

pravidla elektronické podatelny

4.8. Další elektronické adresy

starosta@obec-kouty.cz

mistostarostka@obec-kouty.cz

4.9. Datová schránka

ID ISDS: 6n6bnqg

4.10. Profil veřejného zadavatele

https://www.vhodne-uverejneni.cz

4.11. Registr smluv

https://www.vhodne-uverejneni.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 32823191, kód banky 0100

KB a.s., Nymburk

6. Identifikační číslo

IČ: 00 640 662

7. Daňové identifikační číslo

DIČ: obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hl. dokumentů

– Územní plán obce

– Vydané obecně závazné vyhlášky

– Požární řád

– Povodňový plán obce

– Informace občanům, jak se chovat při mimořádných událostech

– První kroky v krizové situaci

Uvedené dokumenty k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Pátek

8.2. Rozpočet

        Rozpočet na rok 2023

        Rozpočet na rok 2022

        Rozpočet na rok 2021

        Rozpočet na rok 2020

        Rozpočet na rok 2019

        Rozpočet na rok 2018

        Rozpočet na rok 2017

        Rozpočet na rok 2016

        Rozpočet na rok 2015

        Rozpočet na rok 2014

příslušná rozpočtová opatření daného kalendářního roku naleznete v sekci ROZPOČET OBCE

9. Žádosti o informace

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky

12. Formuláře

Veškeré formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadu Kouty,

nebo v záložce – dokumenty ke stažení

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Informace o řešení životní situace Vám budou poskytnuty v kanceláři
Obecního úřadu Kouty.

Informace jsou také k dispozici na www stránkách Středočeského kraje –
portál krizového řízení,

dále pak na HZS Středočeského kraje – OČMU

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s
vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování
kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání
informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy

sazebník úhrad

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci
stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně
povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny
za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze
podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti
rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení
nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Kouty poskytnuty žádné výhradní licence
podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.
[email-posts-subscribers namefield="YES" desc="PRO ODBĚR NOVINEK VYPLŇTE:" group="Public"]