Koutecká lípa z.s

Sídlo Spolku je na adrese: Kouty 110, 290 01 Poděbrady.

Spolek je zájmovou, společenskou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací. Spolek je samostatnou právnickou osobou s identifikačním číslem 19781393.

Email spolku: kouteckalipa@gmail.com,

webové stránky www.kouteckalipa.cz.

Účelem spolku je územní plán, ochrana přírody a svéráznosti Kout.

10 členů spolku bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

  • rozvíjení občanského a komunitního života v obci Kouty
  • územní plán
  • ochranu přírody a krajiny na území obce
  • vysazování nových stromů

Případní zájemci o členství se mohou přihlásit na tel.: +420724958160
[email-posts-subscribers namefield="YES" desc="PRO ODBĚR NOVINEK VYPLŇTE:" group="Public"]