Symboly obce

Vlajka

Vlajka

List tvoří šest svislých pruhů, bílý, čtyři vlnité střídavě modré a bílé a zvlněný modrý, v poměru 4:3:3:3:3:28. Ve vlajícím pruhu žlutá, dolů prohnutá ryba. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Tento tvar a vzhled obecní vlajky schválilo Zastupitelstvo obce Kouty Usnesením číslo 77/2017 ze dne 23.11.2017

Obecní vlajka byla udělena Parlamentem ČR dne 17.9.2018.

Znak

Erb

Stříbrno-modře vlnitě dělený štít. Nahoře dvě modrá vlnitá břevna, dole zlatá, dolů prohnutá ryba.

Tento tvar a vzhled obecního znaku schválilo Zastupitelstvo obce Kouty Usnesením číslo 77/2017 ze dne 23.11.2017

Obecní znak byl udělen Parlamentem ČR dne 17.9.2018.
[email-posts-subscribers namefield="YES" desc="PRO ODBĚR NOVINEK VYPLŇTE:" group="Public"]