Czech Point

Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je produktem, který by měl ulehčit a zjednodušit komunikaci občanů s úřady.

Czech POINT je asistované místo výkonu veřejné správy, kde každý občan může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude možné také učinit jakékoliv podání ke státu.
Obecní úřad Kouty vydává na žádost občanů ověřené výpisy z těchto veřejných i neveřejných evidencí:

– Obchodní rejstřík
– Živnostenský rejstřík
– Katastr nemovitostí
– Seznam kvalifikovaných dodavatelů
– Autorizované konverze
– Insolventní rejstřík
– Rejstřík trestů (nutno mít s sebou občanský průkaz)
– Datové schránky (nutno mít s sebou občanský průkaz)
– Výpis bodového hodnocení řidičů (nutno mít s sebou občanský průkaz a
řidičský průkaz)
– Výpisy jsou vydávány v kanceláři Obecního úřadu Kouty v úředních
hodinách.