Zastupitelstvo obce

  • starosta – Martin Pelichovský
  • místostarostka – Ing. Helena Rybářová
  • člen zastupitelstva – Mgr. Marie Nováková-Kovářová
  • člen zastupitelstva – Tomáš Maličký
  • člen zastupitelstva – Michal Hažmuka