Změna č. 3 ÚP obce Kouty

Dne 3. 4. 2024 nabyla účinnosti změna č. 3 ÚP obce Kouty.

Změna je zveřejněna na webových stránkách obce v záložce Obec Kouty – Územní plán.
[email-posts-subscribers namefield="YES" desc="PRO ODBĚR NOVINEK VYPLŇTE:" group="Public"]