Mobilní svoz nebezpečných odpadů

13. 4 . v čase 8:35 až 9:05 bude na návsi probíhat svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru. Můžete  tedy zlikvidovat oleje, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky. Dále pouze kompletní lednice, televize a monitory. Svoz je určen též pro zářivky, drobné elektrospotřebiče a pneumatiky pouze od osobních automobilů bez disků. Ostatní nebude převzato.
[email-posts-subscribers namefield="YES" desc="PRO ODBĚR NOVINEK VYPLŇTE:" group="Public"]