OČEKÁVANÉ KOMPLIKACE V DOPRAVĚ DNE 19. 2. 2024

V souvislosti s ohlášenými protestními akcemi zemědělců, plánovanými na pondělí 19. 2. 2024, očekáváme negativní dopady na veřejnou dopravu, a to především na
hranicích Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
V této souvislosti lze předpokládat výrazná zpoždění autobusových spojů na
příjezdech do Prahy, v případě trvalé blokády některých komunikací může dojít i
k dočasnému odklonu některých regionálních linek. S ohledem na povahu omezení,
kdy nelze přesně predikovat rozsah a dobu omezení, věnujte tedy prosím zvýšenou
pozornost oficiálním informačním kanálům systému PID.
Webové stránky www.pid.cz/zmeny/ a informace v aplikaci Lítačka v sekci
Mimořádnosti.
V této souvislosti bude posílena kapacita dispečinku PID s cílem minimalizovat
dopady na cestující a zvýšení informovanosti.