Poplatky v roce 2024

Vážení spoluobčané, níže naleznete výši poplatků a jejich termín splatnosti.

Poplatek za psa: 100,-Kč za jednoho psa, 150,-Kč za každého dalšího. Splatnost do 31.3.2024.

Poplatek za odpad: 950,-Kč za osobu nebo v případě „chalupářů“ za objekt. Splatnost do 28.2.2024. Po domluvě s OÚ je možnost platbu rozdělit na dvě splátky a druhou uhradit do 31.4.2024.

Pronájem hrobového místa: 20,-Kč za m2 plochy hrobu + 50,-Kč za každé místo za rok. Smlouvy jsou na 10 let.

Číslo účtu, na které je možné poplatky uhradit: 32823191/0100
[email-posts-subscribers namefield="YES" desc="PRO ODBĚR NOVINEK VYPLŇTE:" group="Public"]