Opakované veřejné projednání změny č. 3 územního plánu obce Kouty

Zveme vás na Opakované veřejné projednání změny č. 3 územního plánu obce Kouty. To se koná ve čtvrtek 18.1.2024 od 17 hodin v prostorách OÚ. Změna je navrhována tak, jak bylo domluveno na základě průzkumu s občany obce. To znamená, že návrh změny nepočítá s výstavbou v jižní části obce (na pozemcích za struhou směrem na Poděbrady).
[email-posts-subscribers namefield="YES" desc="PRO ODBĚR NOVINEK VYPLŇTE:" group="Public"]