Informace k polním cestám

1. Ve dnech 9.11. a 10.11.2023 bude probíhat pokládka asfaltové vrstvy – nájezd z polní cesty do bioodpadu „kompostárny“. Žádám vás, abyste v těchto dnech v žádném případě nevozili listí apod. do tohoto sběrného místa. Od soboty 11.11.2023 bude nájezd funkční a je již tedy možné nadále tento prostor využívat dle zvyklostí.

2. Dne 20.11.2023 budou kompletně zhotoveny polní cesty VC1 a VC4. Budou tedy hotové cesty včetně vysázení zeleně a úprav terénu.

3. Dne 26.11.2023 vás všechny tímto zvu na první společnou „nedělní procházku“ po našich nových polních cestách. Tohoto setkání se také zúčastní pan Poděbradský, který je zástupce investora (Pozemkový úřad ČR) a rád zodpoví na místě případné vaše dotazy. Sraz bude na návsi v 9:30. Předpokládaný konec je cca v 11 hodin.
[email-posts-subscribers namefield="YES" desc="PRO ODBĚR NOVINEK VYPLŇTE:" group="Public"]