Přednáška o historii naší obce

Přijďte si vyslechnout obsáhlou přednášku o historii naší obce, kterou povede historik PhDr. Pavel Fojtík.
[email-posts-subscribers namefield="YES" desc="PRO ODBĚR NOVINEK VYPLŇTE:" group="Public"]