Přednáška o historii naší obce

Přijďte si vyslechnout obsáhlou přednášku o historii naší obce, kterou povede historik PhDr. Pavel Fojtík.