Rezignace na mandát člena zastupitelstva

Na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce Kouty dne 30.6.2023 podali rezignaci na svůj mandát člena zastupitelstva Bc. Ivana Kelymanová, Mgr. Monika Vlčková a Milan Novák. Důvod jejich rezignace je ten, že nejsou ztotožněny se změnou č. 3 Územního plánu obce Kouty.

Tím bylo Veřejné zasedání Zastupitelstva ukončeno, jelikož minimální počet zastupitelů je stanoven na pět osob, což v současnosti není splněno.

Zastupitelé se opět sejdou dne 17.7.2023 v 17 hodin v budově OÚ. Na tomto zasedání bude vyzván ke splnění slibu „náhradník“ z kandidátní listiny pan Michal Hažmuka. Po tomto aktu bude moci zastupitelstvo obce v počtu pěti zastupitelů nadále pokračovat ve své práci.
[email-posts-subscribers namefield="YES" desc="PRO ODBĚR NOVINEK VYPLŇTE:" group="Public"]