Užitečné odkazy

Středočeský kraj
Stránky středočeského kraje.
Kancelář prezidenta ČR
Stránky středočeského kraje.
Úřad vlády
Úřad vlády ČR.
Czechtourism
Český turistický ruch.

Ankety

Jak se Vám líbí nové hřiště
 

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 71 

Obrázek z fotogalerie

Provoz vodovodu a kanalizace v obci Kouty PDF Tisk Email
Napsal uživatel B. Nollová   
Pondělí, 12 Říjen 2015 14:46

Vážení majitelé nemovitostí,

 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. na základě smlouvy s obcí Kouty jako provozovatel  kanalizace v obci  Vám oznamují, že uvedením stavby vodovodu, tlakové kanalizace a ČOV do provozu v říjnu 2015 je umožněno napojování nemovitostí na vodovod a na  kanalizaci, tj. do domovních čerpacích stanic u jednotlivých nemovitostí. Vybudovaná splašková kanalizace je oddílná-tlaková, slouží k odvádění pouze splaškových odpadních.

Zakazuje se vypouštění  jiných odpadních vod  (od domácích zvířat, apod.) včetně vod dešťových. 

Do čerpacích  šachet  nesmí  být přečerpány odpady ze stávajících septiků ani jiné odpady (hygienické vložky, plastové zátky, kovové předměty, hadry, tuky, velké kusy zbytků zeleniny apod.), mohlo by docházet k ucpávání čerpadel  a znemožnění odtoku z  nemovitostí, což by mělo za následek nutnost zásahu obsluhy nebo pohotovostní služby provozovatele kanalizace - Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk.

Oprava čerpadel,  které budou poškozeny nesprávným užíváním bude plně hrazena majitelem nemovitosti.

Majitelé nemovitostí zajistí přímé připojení domovní části splaškové kanalizace  na již vybudovanou čerpací šachtu  kanalizační přípojkou.

Žumpy a septiky musí být zcela vyřazeny z provozu.

Napojení kanalizace nemovitosti na čerpací šachtu  může provádět pouze odborná osoba, která zajistí těsnost potrubí a  minimální spád  (PVC 160 – 2%)  kanalizace,

pro potřebu čištění bude na kanalizační přípojce osazena revizní šachta. Dále je třeba zajistit řádné odvětrání kanalizační přípojky z důvodu zamezení vnikání zápachu z jímky do nemovitosti. 

Po napojení  na čerpací šachtu před zahájením vypouštění odpadních vod majitel nemovitosti vyplní tiskopis „Potvrzení o napojení na kanalizaci“, který je k dispozici na Obecní úřadě Kouty a požádá o otevření ventilů kanalizačního řádu a vrátí toto potvrzení zpět na Obecní úřad Kouty.

Potvrzení o napojení na vodovod bude sloužit  montážní list vodoměru, který odběratel potvrdí a vrátí pracovníkovi, který z pověření VaK Nymburk, a.s. bude provádět osazování vodoměrů.

 

V případě, že se zjistí, že došlo k ucpání čerpadla např. hadry, hygienickými vlhčennými ubrousky nebo jinými předměty, které do kanalizace nepatří, bude účtován zásah pohotovostní služby majiteli nemovitosti (oprava cca 16 000,- Kč).

 

Majitel nemovitosti nesmí v žádné případě zasahovat do elektrického vystrojení a technologické části čerpací šachty.